ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

รายละเอียด

รายละเอียด
ผู้แต่ง ฐิรวิชต์ กองเงิน
ชื่อเรื่อง การถ่ายทอดค่าพิกัดภูมิประเทศแนวราบสู่ภาพถ่ายเฉียงต่ำที่ได้จากกล้องวีดีโอ = Transferring planimetric coordinates on the low oblique photograph takes from camcorder
หัวเรื่อง การถ่ายภาพทางอากาศ;การวิเคราะห์ข้อมูลภาพระยะไกล;ระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร์
จำนวนหน้า ฎ, 72 แผ่น : ภาพประกอบ, ตาราง
พิมพลักษณ เชียงใหม่ : บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2555
ผู้แต่งร่วม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. บัณฑิตวิทยาลัย;มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. สาขาวิชาภูมิสารสนเทศ
โน้ต การค้นคว้าแบบอิสระ (วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (สาขาวิชาภูมิสารสนเทศ)) -- มหาวิทยาลัยเชียงใหม่;บรรณานุกรม: แผ่น 70-71
ภาษา ไทย
ปีการศึกษา 2555