ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

รายละเอียด

รายละเอียด
ผู้แต่ง เอกรักษ์ สิงหพงษ์
ชื่อเรื่อง การวิเคราะห์วิธีปรับเน้นคุณภาพข้อมูลจากดาวเทียมเพื่อจำแนกพื้นที่ปลูกฝิ่นบริเวณพื้นที่สูงภาคเหนือตอนบนของประเทศไทย = Image enhancement methods for opium poppy area detecting in the highland of Northern Thailand
หัวเรื่อง ดาวเทียม -- การวิเคราะห์ข้อมูลระยะไกล;ดาวเทียมในการศึกษา
จำนวนหน้า ฏ, 73 แผ่น : ภาพประกอบ, ตาราง
พิมพลักษณ เชียงใหม่ : บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2552
ผู้แต่งร่วม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. บัณฑิตวิทยาลัย;มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. สาขาวิชาภูมิสารสนเทศ
โน้ต การค้นคว้าแบบอิสระ (วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (สาขาวิชาภูมิสารสนเทศ)) -- มหาวิทยาลัยเชียงใหม่;บรรณานุกรม: แผ่น [71]-73
ภาษา ไทย
ปีการศึกษา 2552