ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

รายละเอียด

รายละเอียด
ผู้แต่ง ศราวุธ พงษ์ลี้รัตน์
ชื่อเรื่อง การประยุกต์ใช้ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์เพื่อสนับสนุนการตัดสินใจของผู้บริหารในศูนย์ปฏิบัติการห้องบัญชาการยุทธศาสตร์จังหวัดเชียงใหม่ = Application of geographic information systems for supporting decision-making of administrators in Chiang Mai war room operation center
หัวเรื่อง ศูนย์ปฏิบัติการห้องบัญชาการยุทธศาสตร์;ระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร์ -- เชียงใหม่
จำนวนหน้า ก-ฎ, 125 แผ่น : ภาพประกอบ, ตาราง, แผนที่
พิมพลักษณ เชียงใหม่ : บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2549
ผู้แต่งร่วม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. บัณฑิตวิทยาลัย;มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. สาขาวิชาภูมิสารสนเทศ
โน้ต การค้นคว้าแบบอิสระ (วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (สาขาวิชาภูมิสารสนเทศ)) -- มหาวิทยาลัยเชียงใหม่;บรรณานุกรม: แผ่น [122]-124
ภาษา ไทย
ปีการศึกษา 2549