ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

รายละเอียด

รายละเอียด
ผู้แต่ง รบฤา พรหมมา
ชื่อเรื่อง การเปลี่ยนแปลงระดับน้ำบาดาลในแอ่งน้ำบาดาลเชียงใหม่-ลำพูน = Groundwater level fluctuations in the Chiang Mai - Lamphun groundwater basin
หัวเรื่อง ระดับน้ำ;น้ำบาดาล;การเปลี่ยนแปลงสิ่งแวดล้อม;แหล่งน้ำ -- เชียงใหม่
จำนวนหน้า ฐ, 123 แผ่น : ภาพประกอบ, ตาราง, แผนที่
พิมพลักษณ เชียงใหม่ : บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2552
ผู้แต่งร่วม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. บัณฑิตวิทยาลัย;มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. สาขาวิชาภูมิสารสนเทศ
โน้ต การค้นคว้าแบบอิสระ (วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (สาขาวิชาภูมิสารสนเทศ)) -- มหาวิทยาลัยเชียงใหม่;บรรณานุกรม: แผ่น [102]-105
ภาษา ไทย
ปีการศึกษา 2552