ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

รายละเอียด

รายละเอียด
ผู้แต่ง Tippawan Prasertsin
ชื่อเรื่อง Biodiversity of Pediastrum spp. in water resources of Thailand and Their Nutritional Value = ความหลากหลายทางชีวภาพของ Pediastrum spp. ในแหล่งน้าของประเทศไทยและคุณค่าทางโภชนาการ
หัวเรื่อง Algae;Water quality
จำนวนหน้า xxi, 141 p. : ill., tables
พิมพลักษณ Chiang Mai : The Graduate School, Chiang Mai University, 2013
ผู้แต่งร่วม Chiang Mai University. The Graduate School;Chiang Mai University. Field of Applied Microbiology
โน้ต Thesis (Doctor of Philosophy (Applied Microbiology)) -- Chiang Mai University;Bibliography: p. 100-108
ภาษา English
ปีการศึกษา The 2013