ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

รายละเอียด

รายละเอียด
ผู้แต่ง วิลาส ศรีสุข
ชื่อเรื่อง การจำแนกสมรรถนะความอุดมสมบูรณ์ของดินบริเวณที่ราบเชียงใหม่-ลำพูน วิลาศ ศรีสุข
หัวเรื่อง ดิน -- การจำแนก;ดิน -- เชียงใหม่;ดิน -- ลำพูน;ที่ราบ -- เชียงใหม่;ที่ราบ -- ลำพูน
จำนวนหน้า 105 หน้า : แผนที่, ตาราง
พิมพลักษณ เชียงใหม่ : บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2530
ผู้แต่งร่วม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. บัณฑิตวิทยาลัย;มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. สาขาวิชาภูมิศาสตร์
โน้ต การค้นคว้าแบบอิสระ (วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (สาขาวิชาภูมิศาสตร์)) -- มหาวิทยาลัยเชียงใหม่;บรรณานุกรม: หน้า 100-102
ภาษา ไทย
ปีการศึกษา 2530