ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

รายละเอียด

รายละเอียด
ผู้แต่ง สัมพันธ์ รอดพึ่งครุฑ
ชื่อเรื่อง การกระจายและลักษณะการทำสวนไม้ผลเขตร้อนชื้นในภาคเหนือของประเทศไทย : กรณีศึกษาสวนไม้ผลในเขตอำเภอลับแล จังหวัดอุตรดิตถ์
หัวเรื่อง สวนผลไม้;ผลไม้เขตร้อน -- ลับแล (อุตรดิตถ์);ที่ดินเพื่อการเกษตร -- ลับแล (อุตรดิตถ์);การใช้ที่ดิน -- ลับแล (อุตรดิตถ์)
จำนวนหน้า 147 หน้า : กราฟ, ตาราง, แผนที่
พิมพลักษณ เชียงใหม่ : บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2530
ผู้แต่งร่วม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. บัณฑิตวิทยาลัย;มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. สาขาวิชาภูมิศาสตร์
โน้ต การค้นคว้าแบบอิสระ (วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (สาขาวิชาภูมิศาสตร์)) -- มหาวิทยาลัยเชียงใหม่;บรรณานุกรม: หน้า [121]-124
ภาษา ไทย
ปีการศึกษา 2530