ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

รายละเอียด

รายละเอียด
ผู้แต่ง สุธีรา เลิศสุโภชวณิชย์
ชื่อเรื่อง การใช้พลังงานจากไม้ในชนบท ในเขตอำเภอสวนผึ้ง จังหวัดราชบุรี
หัวเรื่อง พลังงาน;ไม้ -- สวนผึ้ง (ราชบุรี);การใช้พลังงาน;ที่อยู่อาศัย -- การใช้พลังงาน;ที่อยู่อาศัย -- สวนผึ้ง (ราชบุรี);สวนผึ้ง (ราชบุรี) -- ประชากรในชนบท
จำนวนหน้า 95 แผ่น : ภาพประกอบ, ตาราง, แผนผัง
พิมพลักษณ เชียงใหม่ : บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2532
ผู้แต่งร่วม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. บัณฑิตวิทยาลัย;มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. สาขาวิชาภูมิศาสตร์
โน้ต การค้นคว้าแบบอิสระ (วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (สาขาวิชาภูมิศาสตร์)) -- มหาวิทยาลัยเชียงใหม่;บรรณานุกรม: แผ่น [78]-81
ภาษา ไทย
ปีการศึกษา 2532