ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

รายละเอียด

รายละเอียด
ผู้แต่ง ณภัทร มังคะราช
ชื่อเรื่อง การซึมผ่านของน้ำมันเบนซินในดิน 2 ชุดดินในจังหวัดเชียงใหม่โดยเทคนิคแก๊สโครมาโทกราฟีแมสสเปกโทรเมตรี = Permeability of gasoline in 2 soil series in Chiang Mai by gas chromatographymass spectrometry
หัวเรื่อง น้ำมันเบนซิน;ดิน -- เชียงใหม่
จำนวนหน้า ฎ, [72] แผ่น : ภาพประกอบ, ตาราง
พิมพลักษณ เชียงใหม่ : บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2554
ผู้แต่งร่วม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. บัณฑิตวิทยาลัย;มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. สาขาวิชานิติวิทยาศาสตร์
โน้ต การค้นคว้าแบบอิสระ (วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (สาขาวิชานิติวิทยาศาสตร์)) -- มหาวิทยาลัยเชียงใหม่;บรรณานุนุกรม: แผ่น [59]-61
ภาษา ไทย
ปีการศึกษา 2554