ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

รายละเอียด

รายละเอียด
ผู้แต่ง มีณญา บุญเจริญ
ชื่อเรื่อง การพิสูจน์ยืนยันดีเอ็นเอของไก่ โดยใช้ไพรเมอร์ ที่จำเพาะต่อยีนไซโตโครม บี = Verification of gallus DNA using primer specific to Cytochrome b Gene
หัวเรื่อง ดีเอ็นเอ;ไก่;ไซโตโครมบี
จำนวนหน้า ญ, 49 แผ่น : ภาพประกอบ, ตาราง
พิมพลักษณ เชียงใหม่ : บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2554
ผู้แต่งร่วม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. บัณฑิตวิทยาลัย;มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. สาขาวิชานิติวิทยาศาสตร์
โน้ต การค้นคว้าแบบอิสระ (วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (สาขาวิชานิติวิทยาศาสตร์)) -- มหาวิทยาลัยเชียงใหม่;บรรณานุกรม: แผ่น [38]-39
ภาษา ไทย
ปีการศึกษา 2554