ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

รายละเอียด

รายละเอียด
ผู้แต่ง ชูเกียรติ ไชยวุฒิ
ชื่อเรื่อง ทัศนคติและความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวที่มีต่อการบริการโฮมสเตย์ของกลุ่มท่องเที่ยวตำบลห้วยเขย่ง อำเภอทองผาภูมิ จังหวัดกาญจนบุรี = Tourists' attitude and satisfaction towards home - stay services of Huay Ka Yeng Tourism Group, Thong Pha Phum District, Kanchanaburi Province
หัวเรื่อง ผู้บริโภค -- ทัศนคติ;ความพอใจของผู้ใช้บริการ;การท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม -- ทองผาภูมิ (กาญจนบุรี). ตำบลห้วยเขย่ง
จำนวนหน้า ฐ, [150] แผ่น : ภาพประกอบ, ตาราง
พิมพลักษณ เชียงใหม่ : บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2554
ผู้แต่งร่วม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. บัณฑิตวิทยาลัย;มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. สาขาวิชาธุรกิจเกษตร
โน้ต การค้นคว้าแบบอิสระ (วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (สาขาวิชาธุรกิจเกษตร)) -- มหาวิทยาลัยเชียงใหม่;บรรณานุกรม: แผ่น 146-149
ภาษา ไทย
ปีการศึกษา 2554