ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

รายละเอียด

รายละเอียด
ผู้แต่ง สุวาพิชญ์ บุญยวง
ชื่อเรื่อง ความสัมพันธ์ระหว่างคุณลักษณะและราคาของส้มโอในเขตเมืองเชียงใหม่ = Relationship between product attributes and price of Pomelo in Chiang Mai Urban Area
หัวเรื่อง ส้มโอ -- ราคา;สินค้าเกษตร;ผลไม้ -- การค้า;ผลิตผลพืชสวน
จำนวนหน้า ณ, 107 แผ่น : ตาราง
พิมพลักษณ เชียงใหม่ : บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2553
ผู้แต่งร่วม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. บัณฑิตวิทยาลัย;มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. สาขาวิชาธุรกิจเกษตร
โน้ต การค้นคว้าแบบอิสระ (วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (สาขาวิชาธุรกิจเกษตร)) -- มหาวิทยาลัยเชียงใหม่;บรรณานุกรม: แผ่น [92]-96
ภาษา ไทย
ปีการศึกษา 2553