ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

รายละเอียด

รายละเอียด
ผู้แต่ง บัณฑิต ขันพล
ชื่อเรื่อง การควบคุมการเกิดสีน้ำตาลของเปลือกผลลำไย พันธุ์ดอหลังการเก็บเกี่ยวโดยโซเดียมคลอไรต์ = Browning control of postharvested Daw longan fruit pericarp by Sodium Chlorite
หัวเรื่อง ลำไย -- การเก็บเกี่ยว;ลำไย -- พันธุ์ดอ;โซเดียมคลอไรด์
จำนวนหน้า ฑ, 103 แผ่น : ภาพประกอบ, ตาราง
พิมพลักษณ เชียงใหม่ : บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2554
ผู้แต่งร่วม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. บัณฑิตวิทยาลัย;มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. สาขาวิชาชีววิทยา
โน้ต การค้นคว้าแบบอิสระ (วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (สาขาวิชาชีววิทยา)) -- มหาวิทยาลัยเชียงใหม่;บรรณานุกรม: แผ่น 79-86
ภาษา ไทย
ปีการศึกษา 2554