ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

รายละเอียด

รายละเอียด
ผู้แต่ง อภิฤทธิ์ จิตใจงาม
ชื่อเรื่อง ผลของสารสกัดด้วยน้ำว่านชักมดลูก (Curcuma comosa) และกระชายดำ (Kaempferi parviflora) ต่อระบบสืบพันธุ์ในหนูขาวเพศเมีย = Effect of aquaous extract from Curcuma comosa and Kaempferia parvifora on reproductive system in Female Rats
หัวเรื่อง ว่านชักมดลูก;พืชสมุนไพร;หนูขาว -- อวัยวะสืบพันธุ์
จำนวนหน้า ก-ช, [34] แผ่น : ภาพประกอบ, กราฟ, ตาราง
พิมพลักษณ เชียงใหม่ : บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2549
ผู้แต่งร่วม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. บัณฑิตวิทยาลัย
โน้ต การค้นคว้าแบบอิสระ (วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (สาขาวิชาชีววิทยา)) -- มหาวิทยาลัยเชียงใหม่;บรรณานุกรม: แผ่น 23-24
ภาษา ไทย
ปีการศึกษา 2549