ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

รายละเอียด

รายละเอียด
ผู้แต่ง นุชนภา โคตะบิน
ชื่อเรื่อง ผลของ eugenol ต่อการเจริญของเชื้อราก่อโรคในเมล็ดผักกาดกวางตุ้ง = Effect of eugenol on the growth of seed-borne fugi from Pakchoi (Brassica chinensis L.)
หัวเรื่อง ยูจีนอล;สารสกัดจากพืช;โรคเกิดจากราในพืช;ผักกาดกวางตุ้ง -- เมล็ด
จำนวนหน้า ก-ซ, 30 แผ่น : ภาพประกอบ, ตาราง
พิมพลักษณ เชียงใหม่ : บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2549
ผู้แต่งร่วม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. บัณฑิตวิทยาลัย;มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. สาขาวิชาชีววิทยา
โน้ต การค้นคว้าแบบอิสระ (วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (สาขาวิชาชีววิทยา)) -- มหาวิทยาลัยเชียงใหม่;บรรณานุกรม: แผ่น 22-24
ภาษา ไทย
ปีการศึกษา 2549