ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

รายละเอียด

รายละเอียด
ผู้แต่ง อรรถพล นาขวา
ชื่อเรื่อง พฤติกรรมทางสังคมของนกกระจอกเทศ (Struthio camelus) ในสวนสัตว์เชียงใหม่
หัวเรื่อง นกกระจอกเทศ;นกกระจอกเทศ -- พฤติกรรม;สวนสัตว์เชียงใหม่
จำนวนหน้า 48 แผ่น : ภาพประกอบ
พิมพลักษณ เชียงใหม่ : คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2538
ผู้แต่งร่วม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. คณะวิทยาศาสตร์;มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. สาขาวิชาชีววิทยา
โน้ต การค้นคว้าแบบอิสระ (วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (สาขาวิชาชีววิทยา)) -- มหาวิทยาลัยเชียงใหม่;บรรณานุกรม: แผ่น 47
ภาษา ไทย
ปีการศึกษา คณะวิทยาศาสตร์ 2538