ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

รายละเอียด

รายละเอียด
ผู้แต่ง กินรี อินทะวงค์
ชื่อเรื่อง ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยส่วนบุคคล การรับรู้บรรยากาศองศ์การและ ความผูกพันต่อการของพนักงานโรงแรมจังหวัดเชียงใหม่ = The Relationships between personal factor, perceived organizational climate and organizational commitment of Hotel Employees, Chiang Mai Province
หัวเรื่อง ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล;ความผูกพันต่อองค์การ;พนักงานโรงแรม -- เชียงใหม่
จำนวนหน้า ฎ, 81 แผ่น : ตาราง
พิมพลักษณ เชียงใหม่ : บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2551
ผู้แต่งร่วม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. บัณฑิตวิทยาลัย;มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. สาขาวิชาจิตวิทยาอุตสาหกรรมและองค์การ
โน้ต การค้นคว้าแบบอิสระ (วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (สาขาวิชาจิตวิทยาอุตสาหกรรมและองค์การ))-- มหาวิทยาลัยเชียงใหม่;บรรณานุกรม: แผ่น 66-70
ภาษา ไทย
ปีการศึกษา 2551