ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

รายละเอียด

รายละเอียด
ผู้แต่ง Krith Karnjanakitti
ชื่อเรื่อง Shared vision based empowerment model for increasing faculty research performance in social sciences and humanities = แบบจำลองการเสริมสร้างอำนาจด้วยวิสัยทัศน์ร่วม เพื่อพัฒนาสมรรถนะ การวิจัยในสายสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์
หัวเรื่อง Knowledge Management;Humanities -- Research;Social sciences -- Research
จำนวนหน้า u, 357 p. : ill., tabel
พิมพลักษณ Chiang Mai : The Graduate School, Chiang Mai University, 2015
ผู้แต่งร่วม Chiang Mai University. Graduate School;Chiang Mai University. Field of Knowledge Management
โน้ต Thesis (Doctor of Philosophy (Knowledge Management)) -- Chiang Mai University;Bibliography: p. 303-312
ภาษา English
ปีการศึกษา The 2015