ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

รายละเอียด

รายละเอียด
ผู้แต่ง อังคณา ภู่ตระกูล
ชื่อเรื่อง ความสัมพันธ์ระหว่างการหล่อหลอมทางสังคมของผู้บริโภคและรูปแบบการตัดสินใจซื้อของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายในอำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ = The Relationship between consumer socialization and decision-making styles of purchasing of high-school students in Amphoe Muang Changwat Chiang Mai
หัวเรื่อง จิตวิทยาอุตสาหกรรม;การจัดซื้อ -- เชียงใหม่;นักเรียนมัธยมศึกษา -- เชียงใหม่
จำนวนหน้า ฐ, 79 แผ่น : ตาราง
พิมพลักษณ เชียงใหม่ : บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2549
ผู้แต่งร่วม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. บัณฑิตวิทยาลัย;มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. สาขาวิชาจิตวิทยาอุตสาหกรรมและองค์การ
โน้ต การค้นคว้าแบบอิสระ (วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (สาขาวิชาจิตวิทยาอุตสาหกรรมและองค์การ)) -- มหาวิทยาลัยเชียงใหม่;บรรณานุกรม: แผ่น 65-68
ภาษา ไทย
ปีการศึกษา 2549