ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

รายละเอียด

รายละเอียด
ผู้แต่ง Kasemson Suriyawan
ชื่อเรื่อง Selection of thermo-sensitive genic male sterile line in rice using molecular marker = การคัดเลือกสายพันธุ์ข้าวที่มีลักษณะเกสรเพศผู้เป็นหมันแบบไวต่ออุณหภูมิโดยใช้โมเลกุลเครื่องหมาย
หัวเรื่อง Rice;Rice -- Juding
จำนวนหน้า xxi, 123 p. : ill
พิมพลักษณ Chiang Mai : Graduate school, Chianmg Mai University, 2008
ผู้แต่งร่วม Chiang Mai University. Graduate School;Chiang Mai University. Field of Agronomy
โน้ต Thesis (Doctor of Philosophy (Agronomy)) -- Chianmg Mai University;Bibliography: p. [108]-121
ภาษา English
ปีการศึกษา school Chianmg Mai 2008