ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

รายละเอียด

รายละเอียด
ผู้แต่ง ฉันทวรางค์ ประหยัดผล
ชื่อเรื่อง อุปนิสัย 7 ประการของผู้มีประสิทธิผลสูง ของอาจารย์แนะแนวผู้ให้คำปรึกษา ที่มีความสำเร็จในงานแตกต่างกัน = The Seven habits among highly effective people of guidance counselors with different levels of job success
หัวเรื่อง ความสำเร็จ -- แง่จิตวิทยา;อาจารย์ที่ปรึกษา -- ไทย (ภาคเหนือ)
จำนวนหน้า ก-ฐ, 120 แผ่น : ตาราง
พิมพลักษณ เชียงใหม่ : บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2549
ผู้แต่งร่วม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. บัณฑิตวิทยาลัย;มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. สาขาวิชาจิตวิทยาการปรึกษา
โน้ต การค้นคว้าแบบอิสระ (วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (สาขาวิชาจิตวิทยาการปรึกษา)) -- มหาวิทยาลัยเชียงใหม่;บรรณานุกรม: แผ่น 86-89
ภาษา ไทย
ปีการศึกษา 2549