ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

รายละเอียด

รายละเอียด
ผู้แต่ง Kittisak Chotikadachanarong
ชื่อเรื่อง Secondary compound production from root cultures of stemona spp. = การผลิตสารประกอบทุติยภูมิจากการเพาะเลี้ยงรากของหนอนตายหยากชนิดต่างๆ
หัวเรื่อง Alkaloids
จำนวนหน้า xiii, 97 p. : ill
พิมพลักษณ Chiang Mai : Graduate School, Chiang Mai University, 2011
ผู้แต่งร่วม Chiang Mai University. Graduate School;Chiang Mai University. Field of Biology
โน้ต Thesis (Doctor of Philosophy (Biology)) -- Chiang Mai University;Bibliography: p. 84-95
ภาษา English
ปีการศึกษา 2011