ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

รายละเอียด

รายละเอียด
ผู้แต่ง วิไลวรรณ อินจันทร์
ชื่อเรื่อง ความสามารถในการพยากรณ์ความเครียดจากบุคลิกภาพ และรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ของนักเรียนชั้นมัธยมปลายในจังหวัดสุโขทัย = Predictability of stress from personality and achievement motivation of high school students in Sukhothai Province
หัวเรื่อง ความเครียด (จิตวิทยา);บุคลิกภาพ;แรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์;นักเรียนมัธยมศึกษา -- สุโขทัย
จำนวนหน้า ก-ฐ, 107 แผ่น : ตาราง
พิมพลักษณ เชียงใหม่ : บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2549
ผู้แต่งร่วม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. บัณฑิตวิทยาลัย;มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. สาขาวิชาจิตวิทยาการปรึกษา
โน้ต การค้นคว้าแบบอิสระ (วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (สาขาวิชาจิตวิทยาการปรึกษา)) -- มหาวิทยาลัยเชียงใหม่;บรรณานุกรม: แผ่น [85]-92
ภาษา ไทย
ปีการศึกษา 2549