ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

รายละเอียด

รายละเอียด
ผู้แต่ง พจนา เปลี่ยนเกิด
ชื่อเรื่อง ปัจจัยทำนายความเครียดของทหารที่ปฏิบัติงานใน อำเภอศรีสาคร จังหวัดนราธิวาส = Factors predicting stress among soldiers stationed in Si Sakhon District, Narathiwat Province
หัวเรื่อง ความเครียด (จิตวิทยา);ทหาร -- ความเครียดในการททำงาน;ทหาร -- ศรีสาคร (นราธิวาส)
จำนวนหน้า ฎ, 91 แผ่น : ตาราง, ภาพประกอบ
พิมพลักษณ เชียงใหม่ : บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2552
ผู้แต่งร่วม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. บัณฑิตวิทยาลัย;มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. สาขาวิชาจิตวิทยาการปรึกษา
โน้ต การค้นคว้าแบบอิสระ (วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (สาขาวิชาจิตวิทยาการปรึกษา)) -- มหาวิทยาลัยเชียงใหม่;บรรณานุกรม: แผ่น [78]-82
ภาษา ไทย
ปีการศึกษา 2552