ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

รายละเอียด

รายละเอียด
ผู้แต่ง พิมพ์ชนก ศิริมังคลากุล
ชื่อเรื่อง การเปรียบเทียบภาวะสุขภาพจิตระหว่างหญิงมีครรภ์ที่มีปัจจัยด้านจิตสังคมและภาวะสุขภาพกายต่างกันในโรงพยาบาลศูนย์ จังหวัดลำปาง = A comparison of mental health status among pregnant women with different psychosocial factors and physical health status at Lampang Regional Hospital
หัวเรื่อง สตรีมีครรภ์ -- ลำปาง;สตรีมีครรภ์ -- จิตวิทยา;สตรี -- สุขภาพจิต
จำนวนหน้า ฎ, 78 แผ่น : ตาราง, แผนภูมิ
พิมพลักษณ เชียงใหม่ : บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2552
ผู้แต่งร่วม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. บัณฑิตวิทยาลัย;มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. สาขาวิชาจิตวิทยาการปรึกษา
โน้ต การค้นคว้าแบบอิสระ (วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (สาขาวิชาจิตวิทยาการปรึกษา)) -- มหาวิทยาลัยเชียงใหม่;บรรณานุกรม: แผ่น [65]-71
ภาษา ไทย
ปีการศึกษา 2552