ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

รายละเอียด

รายละเอียด
ผู้แต่ง อุมาภรณ์ เพชรหลิม
ชื่อเรื่อง อุปนิสัย 7 ประการของวัยรุ่นที่เป็นเลิศ ระหว่างนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ที่มีระดับปัญหาแตกต่างกัน ในเขตเทศบาลนครเชียงใหม่ = The Seven habits of highly effective teens among mathayomsuksa 4 students with different levels of problems in Chiang Mai Municipality
หัวเรื่อง ความสำเร็จ -- แง่จิตวิทยา;วัยรุ่น;นักเรียนมัธยมศึกษา -- เชียงใหม่
จำนวนหน้า ก-ฎ, 94 แผ่น : ตาราง
พิมพลักษณ เชียงใหม่ : บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2549
ผู้แต่งร่วม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. บัณฑิตวิทยาลัย;มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. สาขาวิชาจิตวิทยาการปรึกษา
โน้ต การค้นคว้าแบบอิสระ (วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (สาขาวิชาจิตวิทยาการปรึกษา)) -- มหาวิทยาลัยเชียงใหม่;บรรณานุกรม: แผ่น [64]-66
ภาษา ไทย
ปีการศึกษา 2549