ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

รายละเอียด

รายละเอียด
ผู้แต่ง สมบูรณ์ บุญโฉม
ชื่อเรื่อง ปัจจัยจิตสังคมที่ทำนายพฤติกรรมด้านเศรษฐกิจพอเพียงของสมาชิกกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต อำเภอสบเมย จังหวัดแม่ฮ่องสอน = Psychosocial factors predicting the sufficiency economy behavior among the saving-group members in Sop Moei District, Mae Hong Son Province
หัวเรื่อง สมาชิกกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต;เศรษฐกิจพอเพียง
จำนวนหน้า ฎ, 84 แผ่น : ตาราง
พิมพลักษณ เชียงใหม่ : บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2552
ผู้แต่งร่วม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. บัณฑิตวิทยาลัย;มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. สาขาวิชาจิตวิทยาการปรึกษา
โน้ต การค้นคว้าแบบอิสระ (วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (สาขาวิชาจิตวิทยาการปรึกษา)) -- มหาวิทยาลัยเชียงใหม่;บรรณานุกรม: แผ่น [62]-66
ภาษา ไทย
ปีการศึกษา 2552