ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

รายละเอียด

รายละเอียด
ผู้แต่ง อินทิราภรณ์ กัญจา
ชื่อเรื่อง ผลของโปรแกรมการฝึกตามแนวเกสตัลท์ต่อความเชื่ออำนาจภายในตน และความเข้มแข็งในการมองของเด็กภาวะยากลำบากในโรงเรียนมัธยมศึกษาแห่งหนึ่ง = The Effects of gestalt training program on the internal locus of control and the sense of coherence of children in difficult circumstances at a secondary school
หัวเรื่อง ความเชื่อมั่นในตนเอง;เด็กด้อยโอกาส;โรงเรียนมัธยมศึกษา
จำนวนหน้า 81 แผ่น
พิมพลักษณ เชียงใหม่ : บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2549
ผู้แต่งร่วม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. บัณฑิตวิทยาลัย;มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. สาขาวิชาจิตวิทยาการปรึกษา
โน้ต การค้นคว้าแบบอิสระ (วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (สาขาวิชาจิตวิทยาการปรึกษา)) -- มหาวิทยาลัยเชียงใหม่;บรรณานุกรม: แผ่น [58]-61
ภาษา ไทย
ปีการศึกษา 2549