ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

รายละเอียด

รายละเอียด
ผู้แต่ง กมลรัตน์ งามธุระ
ชื่อเรื่อง การเปรียบเทียบการเห็นคุณค่าในตนเองและความคิดอัตโนมัติด้านลบระหว่างเด็กที่บิดามารดาย้ายกับไม่ได้ย้ายไปทำงานต่างถิ่น = A Comparison of self-esteem and negative automatic thoughts between children whose parents move and not move away to work
หัวเรื่อง สัจจการแห่งตน;ความนับถือตนเอง
จำนวนหน้า ก-ซ, 54 แผ่น
พิมพลักษณ เชียงใหม่ : บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2552
ผู้แต่งร่วม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. บัณฑิตวิทยาลัย;มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. สาขาวิชาจิตวิทยาการปรึกษา
โน้ต การค้นคว้าแบบอิสระ (วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (สาขาวิชาจิตวิทยาการปรึกษา)) -- มหาวิทยาลัยเชียงใหม่;บรรณานุกรม : แผ่น [45]-49
ภาษา ไทย
ปีการศึกษา 2552