ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

รายละเอียด

รายละเอียด
ผู้แต่ง อารีนา ฮะวานี
ชื่อเรื่อง ขั้นตอนวิธีแบบง่ายของวิธีไฟไนต์เอลิเมนต์กาเลอร์คินโดยฐานหลักเป็นช่วงเฮอร์มิทกำลังสามสำหรับปัญหาค่าขอบอันดับสอง = A simple algorithm for finite element galerkin method with piecewise hermite cubic basis for second order boundary value problems
หัวเรื่อง สมการเชิงอนุพันธ์;ปัญหาค่าขอบ;ฟังก์ชันของตัวแปรเชิงซ้อน
จำนวนหน้า ญ, [108] แผ่น : ตาราง
พิมพลักษณ เชียงใหม่ : บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2552
ผู้แต่งร่วม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. บัณฑิตวิทยาลัย;มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. สาขาวิชาคณิตศาสตร์ประยุกต์
โน้ต การค้นคว้าแบบอิสระ (วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (สาขาวิชาคณิตศาสตร์ประยุกต์)) -- มหาวิทยาลัยเชียงใหม่;บรรณานุกรม: แผ่น 86-88
ภาษา ไทย
ปีการศึกษา 2552