ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

รายละเอียด

รายละเอียด
ผู้แต่ง บุญล้อม รักษาทรัพย์
ชื่อเรื่อง การใช้วิธีทางสเปคโตรสโคปีในการศึกษาความแตกต่างของสารประกอบเชิงซ้อนนิกเกิล (II) ที่มีรูปร่างต่างกัน
หัวเรื่อง สารประกอบเชิงซ้อน -- การทดลอง;นิเกิล;โลหะ -- การวิเคราะห์;การวิเคราะห์สเปกตรัม
จำนวนหน้า 73 แผ่น : กราฟ, ตาราง
พิมพลักษณ เชียงใหม่ : บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2528
ผู้แต่งร่วม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. บัณฑิตวิทยาลัย;มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. สาขาวิชาการสอนวิชาเคมี
โน้ต การค้นคว้าแบบอิสระ (วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (สาขาวิชาการสอนวิชาเคมี) -- มหาวิทยาลัยเชียงใหม่;บรรณานุกรม: แผ่น 71-72
ภาษา ไทย
ปีการศึกษา 2528