ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

รายละเอียด

รายละเอียด
ผู้แต่ง ทวีศักดิ์ บัวทอง
ชื่อเรื่อง การวิเคราะห์แกมมาสเปคตรัมจากหัววัดโซเดียมไอโอไดด์ (ธัลเลียม)
หัวเรื่อง รังสีแกมมา -- การวิเคราะห์;สเปกตรัม -- การวิเคราะห์;โซเดียมไอโอไดด์ (ธัลเลียม) -- การทดลอง
จำนวนหน้า 86 หน้า
พิมพลักษณ เชียงใหม่ : บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2526
ผู้แต่งร่วม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. บัณฑิตวิทยาลัย;มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. สาขาวิชาการสอนฟิสิกส์
โน้ต การค้นคว้าแบบอิสระ (วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (สาขาวิชาการสอนฟิสิกส์)) -- มหาวิทยาลัยเชียงใหม่;บรรณานุกรม: หน้า 85
ภาษา ไทย
ปีการศึกษา 2526