ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

รายละเอียด

รายละเอียด
ผู้แต่ง พรเทพ ตรีวิริยานุภาพ
ชื่อเรื่อง การแปรผันตามฤดูกาลของปริมาณน้ำกลั่นจากเครื่องกลั่นสุริยะ แบบขั้นบันได = The Seasonal variation of distilled water obtained from the inclined solar stills
หัวเรื่อง พลังงานแสงอาทิตย์ -- การทดลอง;เครื่องกลั่นน้ำ -- การทดลอง;น้ำกลั่น -- การทดลอง;เครื่องกลั่นน้ำพลังงานแสงอาทิตย์
จำนวนหน้า 153 หน้า : ภาพประกอบ, ตาราง
พิมพลักษณ เชียงใหม่ : บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2526
ผู้แต่งร่วม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. บัณฑิตวิทยาลัย;มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. สาขาวิชาการสอนฟิสิกส์
โน้ต การค้นคว้าแบบอิสระ (วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (สาขาวิชาการสอนฟิสิกส์)) -- มหาวิทยาลัยเชียงใหม่;บรรณานุกรม: หน้า 152-153
ภาษา ไทย
ปีการศึกษา 2526