ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

รายละเอียด

รายละเอียด
ผู้แต่ง พงศ์เทพ มั่นยุติธรรม
ชื่อเรื่อง โปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่ใช้ในการวิเคราะห์สเปคตรัมรังสีแกมมาจากสารตัวอย่างที่อาบด้วยนิวตรอนพลังงาน 14 ล้านอิเลกตรอนโวลท์
หัวเรื่อง รังสีแกมมา;การวิเคราะห์สเปกตรัม -- โปรแกรมคอมพิวเตอร์;นิวตรอน;ธาตุ -- การวิเคราะห์ -- โปรแกรมคอมพิวเตอร์
จำนวนหน้า 78 แผ่น : ภาพประกอบ, ตาราง
พิมพลักษณ เชียงใหม่ : บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2529
ผู้แต่งร่วม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. บัณฑิตวิทยาลัย;มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. สาขาวิชาการสอนฟิสิกส์
โน้ต การค้นคว้าแบบอิสระ (วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (สาขาวิชาการสอนฟิสิกส์)) -- มหาวิทยาลัยเชียงใหม่;บรรณานุกรม: แผ่น 50-51
ภาษา ไทย
ปีการศึกษา 2529