ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

รายละเอียด

รายละเอียด
ผู้แต่ง หงส์ทอง จันทร์ทวอน
ชื่อเรื่อง การพัฒนาการสาธิตประกอบการบรรยายเชิงปฏิสัมพันธ์ในกฎข้อที่หนึ่งของเทอร์โมไดนามิกส์ = Development of interactive lecture demonstration on the first law of thermodynamics
หัวเรื่อง โรงเรียนมัธยมสมบูรณ์เมืองเงิน;โรงเรียนมัธยมศึกษาสมบูรณ์น้ำเงิน;ฟิสิกส์ -- การศึกษาและการสอน (มัธยมศึกษา);เทอร์โมไดนามิกส์
จำนวนหน้า ฐ, 108 แผ่น : ภาพประกอบ, ตาราง
พิมพลักษณ เชียงใหม่ : บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2557
ผู้แต่งร่วม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. บัณฑิตวิทยาลัย;มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. สาขาวิชาการสอนฟิสิกส์
โน้ต การค้นคว้าแบบอิสระ (วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (สาขาวิชาการสอนฟิสิกส์)) -- มหาวิทยาลัยเชียงใหม่;บรรณานุกรม: แผ่น 49-50
ภาษา ไทย
ปีการศึกษา 2557