ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

รายละเอียด

รายละเอียด
ผู้แต่ง ดาวิล สาขามุละ
ชื่อเรื่อง ระบบอิเล็กทรอนิกส์เพื่อผลิตลำอนุภาคแบบเป็นห้วงสำหรับเครื่องเร่งอนุภาคพลังงานต่ำ
หัวเรื่อง เครื่องเร่งอนุภาค;การเพิ่มอนุภาคเป็นห้วง (อิเล็กทรอนิกส์);นิวตรอน;พลังงาน;เครื่องขยายเสียง
จำนวนหน้า 137 แผ่น : ภาพประกอบ
พิมพลักษณ เชียงใหม่ : บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2529
ผู้แต่งร่วม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. บัณฑิตวิทยาลัย;มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. สาขาวิชาการสอนฟิสิกส์
โน้ต การค้นคว้าแบบอิสระ (วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (สาขาวิชาการสอนฟิสิกส์)) -- มหาวิทยาลัยเชียงใหม่;บรรณานุกรม: แผ่น 135-136
ภาษา ไทย
ปีการศึกษา 2529