ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

รายละเอียด

รายละเอียด
ผู้แต่ง นิตยา สมพิทักษ์
ชื่อเรื่อง การใช้แผ่นเซลลูโลสไนเตรต เป็นตัวบันทึกปริมาณเรดอนและเรดอนตัวลูกภายในอาคารบ้านเรือนที่บ้านดอยเต่า อำเภอดอยเต่า จังหวัดเชียงใหม่
หัวเรื่อง เรดอน;เซลลูโลสไนเตรท;ที่อยู่อาศัย -- ดอยเต่า (เชียงใหม่)
จำนวนหน้า 107 แผ่น : ภาพประกอบ, ตาราง, แผนที่
พิมพลักษณ เชียงใหม่ : บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2530
ผู้แต่งร่วม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. บัณฑิตวิทยาลัย;มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. สาขาวิชาการสอนฟิสิกส์
โน้ต การค้นคว้าแบบอิสระ (วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (สาขาวิชาการสอนฟิสิกส์)) -- มหาวิทยาลัยเชียงใหม่;บรรณานุกรม: แผ่น [95]-98
ภาษา ไทย
ปีการศึกษา 2530