ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

รายละเอียด

รายละเอียด
ผู้แต่ง นาวิน นิลแสงรัตน์
ชื่อเรื่อง การถ่ายโอนการเรียนรู้จากแคลคูลัสสู่การแก้โจทย์ปัญหากลศาสตร์ของนักศึกษาวิศวกรรมศาสตร์ชั้นปีที่ 1 = Transfer of learning from calculus to mechanics - problem solving of engineering freshmen
หัวเรื่อง ฟิสิกส์ -- การศึกษาและการสอน (อุดมศึกษา);การเรียนรู้ด้วยการนำตนเอง;นักศึกษา
จำนวนหน้า ก-ฒ, 74 แผ่น : ภาพประกอบ
พิมพลักษณ เชียงใหม่ : บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2552
ผู้แต่งร่วม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. บัณฑิตวิทยาลัย;มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. สาขาวิชาการสอนฟิสิกส์
โน้ต การค้นคว้าแบบอิสระ (วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (สาขาวิชาการสอนฟิสิกส์)) -- มหาวิทยาลัยเชียงใหม่;บรรณานุกรม: แผ่น [65]
ภาษา ไทย
ปีการศึกษา 2552