ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

รายละเอียด

รายละเอียด
ผู้แต่ง ธนภณ มาไชย
ชื่อเรื่อง การสร้างชุดสาธิตปรากฎการณ์เชิงแสง = Construction of a demonstration kit for optical phenomena
หัวเรื่อง การสอนฟิสิกส์;ปรากฎการณ์ธรรมชาติ (ฟิสิกส์);ฟิสิกส์;การสะท้อนแสง;แสง -- การเลี้ยวเบน;แสง -- การหักเห
จำนวนหน้า ก-ฎ, [51] แผ่น : ภาพประกอบ, ตาราง
พิมพลักษณ เชียงใหม่ : บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2551
ผู้แต่งร่วม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. บัณฑิตวิทยาลัย;มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. สาขาวิชาการสอนฟิสิกส์
โน้ต การค้นคว้าแบบอิสระ (วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (สาขาวิชาการสอนฟิสิกส์)) -- มหาวิทยาลัยเชียงใหม่;บรรณานุกรม: แผ่น [43]
ภาษา ไทย
ปีการศึกษา 2551