ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

รายละเอียด

รายละเอียด
ผู้แต่ง Anuwat Jaradrattanapaiboon
ชื่อเรื่อง Residue of Paclobutrazol in soil and mango fruit produced off-season = การตกค้างของสารพาโคลบิวทราโซลในดินและผลมะม่วงที่ผลิตนอกฤดู
หัวเรื่อง Mango -- Planting;Agricultural chemical;Soil
จำนวนหน้า xxxvi, 230 p. : ill, tables
พิมพลักษณ Chiang Mai : Graduate School, Chiang Mai University, 2008
ผู้แต่งร่วม Chiang Mai University. Graduate School;Chiang Mai University. Field of Horticulture
โน้ต Thesis (Doctor of Philosophy (Horticulture)) -- Chiang Mai University;Bibliography: p. [197]-211
ภาษา English
ปีการศึกษา 2008