ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

รายละเอียด

รายละเอียด
ผู้แต่ง Cherdsak Kuaraksa
ชื่อเรื่อง Reproductive ecology and propagation of fig trees (ficusspp.) as framework trees for forest restoration = นิเวศวิทยาการสืบพันธุ์และการขยายพันธุ์ไม้ยืนต้นในสกุลมะเดื่อไทร (Ficus spp.) เพื่อเป็นพรรณไม้โครงสร้างสำหรับการฟื้นฟูป่า
หัวเรื่อง Trees Reprduction
จำนวนหน้า xxi, 148 p : ill
พิมพลักษณ Chiang Mai : Graduate School, Chiang Mai University, 2012
ผู้แต่งร่วม Chiang Mai University. Graduate School;Chiang Mai University. Field of Environmental Science
โน้ต Thesis (Doctor of Philosophy (Environmental Science)) Chiang Mai University;Bibliography: p.[149]-194)
ภาษา English
ปีการศึกษา 2012