ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

รายละเอียด

รายละเอียด
ผู้แต่ง วินัย เลิศสุรวัฒน์
ชื่อเรื่อง การศึกษาการใช้อัลกอฮอล์เป็นเชื้อเพลิงกับเครื่องยนต์สันดาปภายใน = A Study of the use of alcohol as fuel in the internal combustion engines
หัวเรื่อง แอลกอฮอล์;การกลั่น;เชื้อเพลิง;เครื่องยนต์สันดาปภายใน
จำนวนหน้า 116 แผ่น : ภาพประกอบ, ตาราง
พิมพลักษณ เชียงใหม่ : บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2527
ผู้แต่งร่วม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. บัณฑิตวิทยาลัย;มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. สาขาวิชาการสอนฟิสิกส์
โน้ต การค้นคว้าแบบอิสระ (วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (สาขาวิชาการสอนฟิสิกส์) -- มหาวิทยาลัยเชียงใหม่;บรรณานุกรม: แผ่น 115-116
ภาษา ไทย
ปีการศึกษา 2527