ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

รายละเอียด

รายละเอียด
ผู้แต่ง สิริวรรณ ตั้งแสงสุวรรณ
ชื่อเรื่อง ผลการกัดกร่อนของคลอไรด์ไอออนตกค้างต่อแผ่นเหล็กกล้า ที่เคลือบด้วยไพรเมอร์
หัวเรื่อง การกัดกร่อนและการป้องกันการกัดกร่อน;เหล็กกล้า;สี
จำนวนหน้า ฒ, 197 แผ่น : ภาพประกอบ, ตาราง
พิมพลักษณ เชียงใหม่ : บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2538
ผู้แต่งร่วม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. บัณฑิตวิทยาลัย;มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. สาขาวิชาการสอนฟิสิกส์
โน้ต การค้นคว้าแบบอิสระ (วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (สาขาวิชาการสอนฟิสิกส์) -- มหาวิทยาลัยเชียงใหม่;บรรณานุกรม: แผ่น [185]-186
ภาษา ไทย
ปีการศึกษา 2538