ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

รายละเอียด

รายละเอียด
ผู้แต่ง เยาวมาลย์ โสมะเกษตรินทร์
ชื่อเรื่อง ผลของสารสกัดกวาวเครือขาว (Pueraria mirifica Airy Shaw and Suvatabandhu) ต่อการสืบพันธุ์ของแมลงวันผลไม้ (Dacus dorsalis Hendel)
หัวเรื่อง กวาวเครือขาว;แมลงวันทอง -- การสืบพันธุ์
จำนวนหน้า ฌ, 123 แผ่น : ภาพประกอบ, ตาราง
พิมพลักษณ เชียงใหม่ : บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2535
ผู้แต่งร่วม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. บัณฑิตวิทยาลัย;มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. สาขาวิชาการสอนชีววิทยา
โน้ต การค้นคว้าแบบอิสระ (วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (สาขาวิชาการสอนชีววิทยา)) -- มหาวิทยาลัยเชียงใหม่;บรรณานุกรม: แผ่น 80-89
ภาษา ไทย
ปีการศึกษา 2535