ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

รายละเอียด

รายละเอียด
ผู้แต่ง สุจินา นุรักษ์
ชื่อเรื่อง การสำรวจหนอนพยาธิในทางเดินอาหารของปลาบางชนิด ในอ่างเก็บน้ำเขื่อนแม่กวง เชียงใหม่
หัวเรื่อง หนอนพยาธิ;ปลา -- ปรสิต;อ่างเก็บน้ำ -- เชียงใหม่;เขื่อนแม่กวงอุดมธารา
จำนวนหน้า ฎ, 107 แผ่น : ภาพประกอบ, ตาราง, แผนที่
พิมพลักษณ เชียงใหม่ : บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2538
ผู้แต่งร่วม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. บัณฑิตวิทยาลัย;มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. สาขาวิชาการสอนชีววิทยา
โน้ต การค้นคว้าแบบอิสระ (วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (สาขาวิชาการสอนชีววิทยา)) -- มหาวิทยาลัยเชียงใหม่;บรรณานุกรม: แผ่น 74-82
ภาษา ไทย
ปีการศึกษา 2538