ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

รายละเอียด

รายละเอียด
ผู้แต่ง หัสนัย กันธรส
ชื่อเรื่อง การเติบโตของกล้าส้มเขียวหวาน (Citrus reticulata blanco) ที่เพาะด้วยเชื้อวีเอไมคอไรซาและ Pseuclomonas aeruginosa
หัวเรื่อง ไมคอร์ไรซา;เชื้อรา;แบคทีเรีย;ส้มเขียวหวาน -- การเจริญเติบโต;ราก
จำนวนหน้า 88 แผ่น : ภาพประกอบ, ตาราง
พิมพลักษณ เชียงใหม่ : บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2530
ผู้แต่งร่วม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. บัณฑิตวิทยาลัย;มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. สาขาวิชาการสอนชีววิทยา
โน้ต การค้นคว้าแบบอิสระ (วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (สาขาวิชาการสอนชีววิทยา)) -- มหาวิทยาลัยเชียงใหม่;บรรณานุกรม: แผ่น 67-77
ภาษา ไทย
ปีการศึกษา 2530