ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

รายละเอียด

รายละเอียด
ผู้แต่ง ศศิธร บัวลา
ชื่อเรื่อง การใช้อัลเลี่ยมเทสเพื่อตรวจวัดความเป็นพันธุ์พิษของน้ำเสียจากคลองแม่ข่าและนิคมอุตสาหกรรมภาคเหนือ = The Use of allium test to investigate genotoxicity of waste water from Mae-Kha Canal and Northern Industrial Estate
หัวเรื่อง มลพิษทางน้ำ -- เชียงใหม่;มลพิษทางน้ำ -- ลำพูน;อุตสาหกรรมภาคเหนือ;คลองแม่ข่า (เชียงใหม่)
จำนวนหน้า ซ, [83] แผ่น : ตาราง
พิมพลักษณ เชียงใหม่ : บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2554
ผู้แต่งร่วม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. บัณฑิตวิทยาลัย;มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. สาขาวิชาการสอนชีววิทยา
โน้ต การค้นคว้าแบบอิสระ (วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (สาขาวิชาการสอนชีววิทยา)) -- มหาวิทยาลัยเชียงใหม่;บรรณานุกรม: แผ่น 51-58
ภาษา ไทย
ปีการศึกษา 2554