ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

รายละเอียด

รายละเอียด
ผู้แต่ง Sarunya Pengphol
ชื่อเรื่อง Reduction of chlorpyrifos residue in fresh bird chilli (Capsicum frutescens Linn.) after harvest using ultrasonication and ozonation = การลดสารตกค้างคลอไพริฟอสในพริกขี้หนูสดหลังการเก็บเกี่ยวโดยการใช้อัลตราโซนิกและโอโซน
หัวเรื่อง Pesticides;Spraying and dusting residues in agriculture;Hot peppers -- Postharvest technology;Ozone
จำนวนหน้า xviii, 156 p. : ill., tables
พิมพลักษณ Chiang Mai: Graduate school, Chiang Mai University, 2012
ผู้แต่งร่วม Chiang Mai University. Graduate School;Chiang Mai University. Filed of Postharvest Technology
โน้ต Thesis (Doctor of Philosophy (Postharvest Technology)) -- Chiang Mai University;Bibliography: p. 117-128
ภาษา English
ปีการศึกษา school 2012