ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

รายละเอียด

รายละเอียด
ผู้แต่ง มยุรา อุยะสิทธารักษ์
ชื่อเรื่อง การศึกษาทางพยาธิวิทยาเกี่ยวกับผลของกวาวขาว (Pueraria mirifica Airy Shaw et Suvatabandhu) ต่ออวัยวะสืบพันธุ์ของหนู (Charles Forter) เพศเมีย
หัวเรื่อง พยาธิวิทยา;กวาวเครือขาว;อวัยวะสืบพันธุ์;หนู
จำนวนหน้า 144 แผ่น : ภาพประกอบ, ตาราง
พิมพลักษณ เชียงใหม่ : บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2529
ผู้แต่งร่วม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. บัณฑิตวิทยาลัย;มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. สาขาวิชาการสอนชีววิทยา
โน้ต การค้นคว้าแบบอิสระ (วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (สาขาวิชาการสอนชีววิทยา)) -- มหาวิทยาลัยเชียงใหม่;บรรณานุกรม: แผ่น 118-126
ภาษา ไทย
ปีการศึกษา 2529