ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

รายละเอียด

รายละเอียด
ผู้แต่ง ธงชัย สุเมธพิพัธน์
ชื่อเรื่อง การเปรียบเทียบผลของน้ำเค็มผสม ๒ แบบในการเพาะเลี้ยง ลูกกุ้งก้ามกรามในระบบน้ำนิ่งแบบพื้นบ้าน
หัวเรื่อง กุ้งก้ามกราม -- การเลี้ยง;กุ้ง -- การเลี้ยง;น้ำทะเล
จำนวนหน้า 147 แผ่น : ภาพประกอบ, ตาราง
พิมพลักษณ เชียงใหม่ : บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2529
ผู้แต่งร่วม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. บัณฑิตวิทยาลัย;มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. สาขาวิชาการสอนชีววิทยา
โน้ต การค้นคว้าแบบอิสระ (วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (สาขาวิชาการสอนชีววิทยา)) -- มหาวิทยาลัยเชียงใหม่;บรรณานุกรม: แผ่น 104-109
ภาษา ไทย
ปีการศึกษา 2529